Đăng bởi Unknown lúc 07/01/2013

  HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TIỀN

A - GIAO DỊCH NỘP TIỀN MẶT/.CHUYỂN KHOẢN VÀO TÀI KHOẢN KINH DOANH CHỨNG KHOÁN  
1. Áp dụng cho Quý khách hàng trên toàn quốc
Hiện tại VNDIRECT có hợp tác với các ngân hàng cổ phần và quốc doanh lớn tại Việt Nam, trong đó có Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Quý khách có thể đến các quầy giao dịch tại bất kỳ Ngân hàng nào gần nhất với Quý khách để nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản. Tuy nhiên để tiền về tài khoản kinh doanh chứng khoán của Quý khách nhanh nhất và thuận tiện nhất, VNDIRECT khuyến nghị Quý khách nộp tiền/chuyển tiền tại hệ thống ngân hàng của BIDV, Vietcombank và Techcombank trên toàn quốc. Nội dung nộp tiền/chuyển tiền như sau:


 • Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng BIDV:
Đơn vị thụ hưởng
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Số tài khoản
123 10 00 009296 9
Tên Ngân hàng
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển  Việt Nam – BIDV chi nhánh Quang Trung
Nội dung
Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản (tên chủ tài khoản), (số tài khoản) tại VNDIRECT

 • Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng Vietcombank
Đơn vị thụ hưởng
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Số tài khoản
0681 000 011 361
Tên Ngân hàng
Ngân hàng Vietcombank – Trung ương
Nội dung
Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản (tên chủ tài khoản), (số tài khoản) tại VNDIRECT

 • Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng Techcombank:
Đơn vị thụ hưởng
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Số tài khoản
138 207 967 99011
Tên Ngân hàng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)- Hội sở
Nội dung
Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản (tên chủ tài khoản), (số tài khoản) tại VNDIRECT

 • Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng ACB: 
Đơn vị thụ hưởng
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Số tài khoản
7940 1099
Tên Ngân hàng
Ngân hàng ACB - Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội
Nội dung
Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản (tên chủ tài khoản), (số tài khoản) tại VNDIRE

2. Áp dụng cho Quý khách hàng tại các thành phố lớn 
Ngoài 02 tài khoản nhận tiền trên, VNDIRECT có mở thêm các tài khoản nhận tiền tại các ngân hàng ở các tỉnh thành lớn của Việt Nam như: Hải Phòng, Nam Định, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu, Hồ Chí Minh. Các Quý khách ở tại các tỉnh thành này, có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản với chi tiết như sau:

 • Tại thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị thụ hưởng
Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect - CN TP HCM
Số tài khoản
007 100 390 6674
Tên Ngân hàng
Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hồ Chí Minh
Nội dung
Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản (tên chủ tài khoản), (số tài khoản) tại VNDIRECT

hoặc

Đơn vị thụ hưởng

Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect - CN TP HCM
Số tài khoản
0521 009 308 008
Tên Ngân hàng
Ngân hàng An Bình - Sở giao dịch
Nội dung
Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản (tên chủ tài khoản), (số tài khoản) tại VNDIRECT

hoặc

Đơn vị thụ hưởng

Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect - CN TP HCM
Số tài khoản
793 659 69
Tên Ngân hàng
Ngân hàng ACB - Sở giao dịch
Nội dung
Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản (tên chủ tài khoản), (số tài khoản) tại VNDIRECT

hoặc

Đơn vị thụ hưởng

Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect - CN TP HCM
Số tài khoản
320 3 00 000 151 9000
Tên Ngân hàng
NH Việt Á - CN Tân Bình
Nội dung
Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản (tên chủ tài khoản), (số tài khoản) tại VNDIRECT
hoặc

Đơn vị thụ hưởng

Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect - CN TP HCM
Số tài khoản
383 77 407
Tên Ngân hàng
VPbank CN TP HCM
Nội dung
Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản (tên chủ tài khoản), (số tài khoản) tại VNDIRECT
hoặc

Đơn vị thụ hưởng

Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect - CN TP HCM
Số tài khoản
300 7 0000 1716 9000
Tên Ngân hàng
Việt Á bank – Chi nhánh Chợ Lớn TP HCM
Nội dung
Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản (tên chủ tài khoản), (số tài khoản) tại VNDIRECT
 • Tại thành phố Hải Phòng

Đơn vị thụ hưởng

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Số tài khoản
8064 9669
Tên Ngân hàng
Ngân hàng ACB Hải Phòng
Nội dung
Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản (tên chủ tài khoản), (số tài khoản) tại VNDIRECT

 • Tại thành phố Nam Định
Đơn vị thụ hưởng
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Số tài khoản
140 207 967 99017
Tên Ngân hàng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)- Nam Định
Nội dung
Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản (tên chủ tài khoản), (số tài khoản) tại VNDIRECT

 • Tại thành phố Vĩnh Phúc
Đơn vị thụ hưởng
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Số tài khoản
120 2079 6799 011
Tên Ngân hàng
Ngân hàng Thương Mại CP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – Chi nhánh Vĩnh Phúc
Nội dung
Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản (tên chủ tài khoản), (số tài khoản) tại VNDIRECT

 • Tại thành phố Vinh
Đơn vị thụ hưởng
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Số tài khoản
140 2079 6799 025
Tên Ngân hàng
Ngân hàng Thương Mại CP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – Chi nhánh Vinh, Nghệ An
Nội dung
Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản (tên chủ tài khoản), (số tài khoản) tại VNDIRECT

 • Tại thành phố Đà Nẵng
Đơn vị thụ hưởng
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Số tài khoản
104 2079 6799 010
Tên Ngân hàng
Ngân hàng Thương Mại CP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – Chi nhánh Đà Nẵng
Nội dung
Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản (tên chủ tài khoản), (số tài khoản) tại VNDIRECT

 • Tại thành phố Cần Thơ
Đơn vị thụ hưởng
Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect - CN TP HCM
Số tài khoản
011 1001 028 297
Tên Ngân hàng
Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Cần Thơ
Nội dung
Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản (tên chủ tài khoản), (số tài khoản) tại VNDIRECT

 • Tại thành phố Vũng Tàu
Đơn vị thụ hưởng
Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect - CN TP HCM
Số tài khoản
008 1000 751 449
Tên Ngân hàng
Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Vũng Tàu
Nội dung
Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản (tên chủ tài khoản), (số tài khoản) tại VNDIRECT

 • Tại Nha Trang
Đơn vị thụ hưởng
Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect - CN TP HCM
Số tài khoản
0061000756115
Tên Ngân hàng
Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Nha Trang
Nội dung
Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản (tên chủ tài khoản), (số tài khoản) tại VNDIRECT

 • Tại Quảng Ninh
Đơn vị thụ hưởng
Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect
Số tài khoản
19020796799899
Tên Ngân hàng
Ngân hàng Thương Mại CP Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh
Nội dung
Nộp tiền/chuyển tiền vào tài khoản (tên chủ tài khoản), (số tài khoản) tại VNDIRECT3. Áp dụng cho Quý khách hàng tại Hà Nội
Bên cạnh quy định nộp tiền hoặc chuyển khoản  tại mục 1: Áp dụng cho Quý khách hàng trên toàn quốc, Quý khách hàng tại Hà Nội có thể nộp tiền mặt trực tiếp tại địa chỉ sau:
 •   
   • Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT - Hội sở
   • Địa chỉ: Sàn giao dịch Tầng 2 - Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4. Một số lưu ý:

Thời gian nộp tiền/chuyển khoản tốt nhất:

Sáng:    Từ   8h00 đến 11h30
Chiều:   Từ 13h00 đến 16h30
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

B – GIAO DỊCH RÚT TIỀN MẶT/CHUYỂN KHOẢN TIỀN ĐI TỪ TÀI KHOẢN KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
1. Thực hiện giao dịch tại quầy
Quý khách vui lòng đến các địa điểm của VNDIRECT trên toàn quốc (xem chi tiết tại đây- link với Mạng lưới hoạt động trên Web) để thực hiện thủ tục rút tiền/chuyển khoản từ tài khoản kinh doanh chứng khoán hoặc thủ tục rút - nộp đối ứng vào một tài khoản kinh doanh chứng khoán khác cũng mở tại VNDIRECT
Điều kiện khi tiến hành thủ tục rút tiền:
 • Quý khách phải là chủ tài khoản hoặc là người được uỷ quyền hợp pháp được chủ tài khoản cho phép thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản
 • Khi đi vui lòng mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu
 •  
2.  Thực hiện qua điện thoại và qua mạng trực tuyến:   

2.1.Cách thức đăng ký:
Đối với các Quý khách đã có tài khoản cá nhân tại ngân hàng, để thuận tiện cho Quý khách không phải qua quầy giao dịch rút tiền mặt, Qúy khách vui lòng đăng ký thêm dịch vụ chuyển tiền qua điện thoai và qua mạng trực tuyến với VNDIRECT thông qua các cách sau:  

Cách 1: Đăng ký trực tiếp tại các địa điểm của VNDIRECT trên toàn quốc (Vui lòng xem chi tiết tại đây – link với Mạng lưới hoạt động trên Web)

Cách 2: Download Form mẫu đăng ký tại đây  và điên thông tin theo hướng dẫn và chuyển qua đường bưu điện về địa chỉ: Bộ phận Dịch vụ khách hàng - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT,  số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Để bảo mật an toàn cho tài khoản chuyển tiền đi của Quý khách hàng, Quý khách vui lòng gửi kèm theo các thông tin xác nhận chủ tài khoản sau:

        -          Bản phô tô Chứng minh thư hoặc hộ chiếu có kèm chữ ký và họ tên đầy đủ của chủ tài khoản
        -          Bản sao hộ khẩu (có công chứng)

2.2.Cách thức thực hiện chuyển tiền:
2.2.1.      Chuyển tiền qua điện thoại:
        -          Bước1: gọi điện thoại từ 1 trong 2 số điện thoại đã đăng ký trước đến số điện thoại: 1900 545409 hoặc 043 9410 622 (máy lẻ 2527)
        -          Bước 2: cung cấp cho nhân viên VNDIRECT mật khẩu giao dịch chuyển tiền đã đăng ký trước
        -          Bước 3: Thông tin yêu cầu chuyển tiền và nhận xác nhận

2.2.2.      Chuyển tiền qua mạng trực tuyến
-          Bước 1: Sau khi đăng nhập vào VNDIRECT Online, Quý khách sẽ nhìn thấy màn hình chuyển tiền trên màn hình Tài khoản. Quý khách vui lòng chọn tài khoản chuyển tiền đi và tài khoản chuyển tiền đến. (Lưu ý: các tài khoản nhận chuyển tiền phải là tài khoản đã được đăng ký trước với VNDIRECT như trong phần Cách thức đăng ký). Quý hàng điền đầy đủ vào thông tin vào các nội dung trên màn hình lệnh.
 
          -          Bước 2: Xác nhận lại thông tin về lệnh chuyển tiền đã nhập. và nhập mật khẩu giao dịch để xác nhận thông tin về đặt lệnh chuyển tiền. Chọn nút Xác nhận để hoàn thành giao dịch, chọn nút Thay đổi nếu muốn sửa lại thông tin đã nhập.
Lệnh chuyển tiền sẽ được thông báo thực hiện thành công và chuyển yêu cầu đến VNDIRECT để chờ xử lý.

          -          Bước 3: Theo dõi tình trạng lệnh chuyển tiền
 • Chọn Lịch sử chuyển tiền trong màn hình chính để xem Lịch sử chuyển tiền.
 • Các trạng thái của lệnh chuyển tiền.

               Pending: Lệnh đã gửi đến VNDIRECT và đang chờ xử lý
               Completed: Yêu cầu chuyển tiền đã được thực hiện xong và hệ thống chính thức cắt chuyển số tiền và phí tương ứng khỏi tài khoản giao dịch của khách hàng.

2.3.Lưu ý
-          Thời gian để chuyển tiền sang ngân hàng khác có thể mất khoảng thời gian 1,2 ngày tùy vào từng Ngân hàng.VNDIRECT chỉ đóng vai trò trung gian thu phí chuyển tiền hộ Ngân hàng.
-          Trường hợp có thắc mắc, Quý khách vui lòng liên lạc đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi qua đường dây: 1900 545409 hoặc 043 9410622.
VNDIRECT xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách trong suốt thời gian qua. Kính chúc Quý khách sức khoẻ và thành đạt!

No comments:

Nếu không có tài khoản Facebook và Google thì mọi người có thể chọn comment Nặc Danh (Anonymous) nhé !!!

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin